BOZP koordinátor staveb. Zajišťujeme komplexní služby Koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006Sb. a NV č.591/2006Sb.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ


Vážené dámy, vážení pánové!

Touto cestou na této webové stránce bychom Vám rádi chtěli poskytovat informace o společnosti Experior s.r.o.

Dříve než budou tyto informace zveřejněny, budou samozřejmě podrobeny zevrubné kontrole pokud jde o jejich úplnost, správnost a aktuálnost a tyto webové stránky budou také průběžně aktualizovány.

Přesto však i nám může uniknout nějaká chyba, a proto nemůžeme poskytnou žádnou záruku za úplnost, správnost a aktuálnost informací.

V tomto ohledu Vás žádáme o pochopení. Veškeré informace uvedené na této webové stránce lze i bez předchozího oznámení měnit, odstraňovat nebo jiným způsobem upravovat. V tomto smyslu odmítá společnost Experior s.r.o. s ohledem na čistě informativní charakter těchto webových stránek jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nebo vznikly v souvislosti s používáním informací zveřejněných na webových stránkách společnosti Experior s.r.o.

Dbejte prosím na to, že autorská práva k veškerým dokumentům zveřejněným na našich webových stránkách a k veškerým k tomu použitým materiálům vlastní výlučně společnost Experior s.r.o. a použitím našich webových stránek nikomu nevznikají žádná práva, a to v jakékoli podobě. Jiný způsob použití, než pro osobní či informativní účely (např. pro komerční účely), není dovolen.

Pokud pomocí elektronického odkazu nabízíme přímý či nepřímý přístup k informacím na jiných webových stránkách, tak za obsah těchto webových stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost. 

Vzhledem k výlučně informativnímu charakteru těchto webových stránek chceme důrazně upozornit na to, že společnost Experior s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost nebo ostatní závazky, a to už v jakékoli podobě, a jsou on-line cestou vyloučeny.