BOZP koordinátor staveb. Zajišťujeme komplexní služby Koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006Sb. a NV č.591/2006Sb.

Kdo určuje koordinátora BOZP na staveništi? Zadavatel.


citace nařízení vlády č.591/2006 Sb.
platí zejména pro tyto práce:
 • práce ve výkopu o hloubce ›5m
 • práce ve výšce nad 10m
 • práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců
 • práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami
 • práce se zdroji ionizujícího záření
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
 • práce v ochranných pásmech energetických vedení
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 • práce s výbušninami
 • práce studnářské
 • práce potapěčské

§ 15 zákona 309/2006
při výstavbě budou překročeny tyto limity:
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden den
 • celkový plán objemu prací během díla přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu.